Pascal - Odčítanie: -

Odčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. z prvého operandu odčítavá druhý operand. z uvedeného vyplýva že nie je asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Odčítanie:
x := 95 - 5;     { x=90}
y := 100- x;     { y=10}
z := (x-y)-30.5; { z = 49.5}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Odčítanie:
i - 10
3.14 - 1
if i - 10 >0 then i := i-5;

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i := i - 1;
100 - 2
(10 - j * 0.5)
(j - 8)
y:=y-1;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk