Visual Basic - Odčítanie: -

Odčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. z prvého operandu odčítavá druhý operand. z uvedeného vyplýva že nie je asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Odčítanie:
x = 95 - 5     ' x=90
y = 100- x     ' y=10
z = (x-y)-30.5 ' z = 49.5

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Odčítanie:
i - 10
3.14 - 1
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i=i-1
i = i - 1
(j - 8)
i=i-1
(10 - j * 0.5)
y=y-1

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk