FreeBASIC - Odčítanie: -

Odčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. z prvého operandu odčítavá druhý operand. z uvedeného vyplýva že nie je asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Odčítanie:
x = 95 - 5     ' x=90
y = 100- x     ' y=10
z = (x-y)-30.5 ' z = 49.5

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Odčítanie:
i - 10
3.14 - 1
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y=y-1
i=i-1
y=y-1
(j - 8)
100 - 2
i=i-1

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk