JavaScript - Logický súčin: &&

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

&&

Popis

par1 && par2
Použitá kľúčové slová: &&

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

JavaScript

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true

JavaScript

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a && b
a && true
10 >a && a>5

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
b2= x && y
a && b
!b && true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk