PHP - Logický súčin: &&, and

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

&&

Popis

par1 && par2
Použitá kľúčové slová: &&

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false && false; // a1 = false
$a2 = false && true; // a2 = false
$a3 = true && false; // a3 = false
$a4 = true && true;  // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
$a && $b
$a && true
10 >$a && $a>5

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$b2= $x && $y
$a && $b
!$b && true

and

Popis

par1 and par2
Použitá kľúčové slová: and

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false and false; // a1 = false
$a2 = false and true; // a2 = false
$a3 = true and false; // a3 = false
$a4 = true and true;  // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
$a and $b
$a and true
10 >$a and $a>5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk