Visual Basic - Logický súčin: and, AndAlso

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

and

Popis

par1 and par2
Použitá kľúčové slová: and

Vstup


Výstup

Oba operandy sa vyhodnocujú nezávisle na hodnote prvého oeprandu.

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not b and true
a and b
Dim b2 As boolean= x and y

AndAlso

Popis

par1 AndAlso par2
Použitá kľúčové slová: andalso

Vstup


Výstup

Druhý operand sa vyhodnocuje len v tom prípade keď hodnota prvého operandu je pravda.

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false AndAlso false ' a1 = false
a2 = false AndAlso true ' a2 = false
a3 = true AndAlso false ' a3 = false
a4 = true AndAlso true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a AndAlso b
a AndAlso true
10 >a AndAlso a>5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk