Pascal - Logický súčin: and

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

and

Popis

par1 and par2
Použitá kľúčové slová: and

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := false and false; { a1 = false}
a2 := false and true; { a2 = false}
a3 := true and false; { a3 = false}
a4 := true and true;  { a4 = true}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a and b
not b and true
b2:= x and y;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk