C - Logický súčin: &&

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

&&

Popis

par1 && par2
Použitá kľúčové slová: &&

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = 0 && 0; // a1 = false
a2 = 0 && 1; // a2 = false
a3 = 1 && 0; // a3 = false
a4 = 1 && 1;  // a4 = true

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a && b
a && 1
10 >a && a>5

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
!b && 1
a && b

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk