Free Pascal - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : longint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

longint

Popis

 longint (expr)
Použitá kľúčové slová: longint

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;          // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := longint((x * y));       // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk