Java - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

Java

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;          // x = -12345
int y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (int)(x * y);       // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk