Basic - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : CLong

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CLong

Popis

 CLong (expr)
Použitá kľúčové slová: clong

Vstup


Výstup

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345          ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))       ' y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk