Visual Basic - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : CInt

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cint

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345          ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))       ' y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk