Object Pascal - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : integer, longint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá kľúčové slová: integer

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

longint

Popis

 longint (expr)
Použitá kľúčové slová: longint

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk