Visual C++ - Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
unsigned short x=280;           // x = 280
unsigned short y = 1025 % 8;    // y = 128
y = (unsigned short)(x * y);    // z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk