Free Pascal - Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo: word

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

word

Popis

 word (expr)
Použitá kľúčové slová: word

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;           // x = 280
y:= 1025 mod 8;    // y = 128
y := word((x * y));    // z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk