Pascal - explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo: word

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

word

Popis

 word (expr)
Použitá kľúčové slová: word

Vstup


Výstup

kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;           { x = 280}
y:= 1025 mod 8;    { y = 128}
y := word((x * y));    { z = 35840}

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk