Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo: CUShort, word

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

CUShort

Popis

 CUShort (expr)
Použitá klíčová slova: cushort

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 65535
Dim x As ushort=280      ' x = 280
Dim y As ushort= 1025 mod 8  ' y = 128
y = CUShort((x * y))  ' z = 35840

word

Popis

 word (expr)
Použitá klíčová slova: word

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;      // x = 280
y:= 1025 mod 8;  // y = 128
y := word((x * y));  // z = 35840

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk