Visual Basic - Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo: CUShort

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CUShort

Popis

 CUShort (expr)
Použitá kľúčové slová: cushort

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 65535
Dim x As ushort=280           ' x = 280
Dim y As ushort= 1025 mod 8    ' y = 128
y = CUShort((x * y))    ' z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk