Visual C++ - Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Delenie:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = y/ 3.14
x >= (float)y / 5
y = (float)x / 0xa
(float)50 / i
y = (float)x / 0xa
((float)x / 5)

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Delenie:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk