Visual Basic - Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Delenie:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
i / &Hab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = x / &Ha
x >= y / 5
y = y/ 3.14
50 / i
y = x / &Ha
(x / 5)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk