Object Pascal - Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Delenie:
x := 64 / 8;   // x=8
y := x / 0.5;   // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y := x / $a
x >= y / 5
(x / 5)
y := x / $a
y := y/ 3.14
50 / i

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk