PHP - Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.

Príklady

PHP

Možné požitie Delenie:
$x = 64 / 8;   // x=8
$y = $x / 0.5;   // y=16
$z = ($x * 2 / $y +5);// z=1.1

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
(double)$i / 0xab
(double)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
50 / $i

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk