FreeBASIC - Celočíselné delenie: \

Delenie celých čísel je matematická operácia, ktorú je možné použiť len pre celé čísla. výsledok delenie dostaneme bez zaokrúhlenia jednoducho vypúšťaním zlomku.

\

Popis

par1 \ par2

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Celočíselné delenie:
x = 250 \ 8       ' x=7
y = x \ 3         ' y=2
z = (x * 2 \ y +5)' z=9

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(1512345 \ 70)
70 \ 8
(15123 \ 70)
Dim y As uinteger= 1025 \ 8
Dim y As ulongint= 10250 \ 8

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk