Pascal - Celočíselné delenie: div

Delenie celých čísel je matematická operácia, ktorú je možné použiť len pre celé čísla. výsledok delenie dostaneme bez zaokrúhlenia jednoducho vypúšťaním zlomku.

div

Popis

par1 div par2
Použitá kľúčové slová: div

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Celočíselné delenie:
x := 250 div 8;       { x=7}
y := x div 3;         { y=2}
z := (x * 2 div y +5);{ z=9}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i div $0a
27 div 3
(25 div 2 + 1) + 2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
70 div 8
(15123 div 70)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk