Visual C++ - Celočíselné delenie: /

Delenie celých čísel je matematická operácia, ktorú je možné použiť len pre celé čísla. výsledok delenie dostaneme bez zaokrúhlenia jednoducho vypúšťaním zlomku.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Celočíselné delenie:
x = 250 / 8;       // x=7
y = x / 3;         // y=2
z = (x * 2 / y +5);// z=9

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i / 0x0a
27 / 3
(25 / 2 + 1) + 2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(15123 / 70)
(1512345 / 70)
70 / 8
 y = 1025 / 8
 y = 10250 / 8

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk