Free Pascal - Celočíselné delenie: div

Delenie celých čísel je matematická operácia, ktorú je možné použiť len pre celé čísla. výsledok delenie dostaneme bez zaokrúhlenia jednoducho vypúšťaním zlomku.

div

Popis

par1 div par2
Použitá kľúčové slová: div

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Celočíselné delenie:
x := 250 div 8;       // x=7
y := x div 3;         // y=2
z := (x * 2 div y +5);// z=9

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i div $0a
27 div 3
(25 div 2 + 1) + 2

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
70 div 8
(1512345 div 70)
(15123 div 70)
y:= 1025 div 8;
y:= 10250 div 8;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk