Celé čísla bez znamienka

Typy pre ukladanie celé čísla bez znamienka.
8-bitove bezznamienkové číslo
 byte

 UInt8

 unsigned  char

 ubyte
16-bitove bezznamienkové číslo
 ushort

 UInt16

 unsigned  short

 word
32-bitove bezznamienkové číslo
 uint

 UInt32

 unsigned  long

 longword

 unsigned  int

 uinteger
64-bitove bezznamienkové číslo
 ulong

 UInt64

 qword

 longint

 unsigned  long  long

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
ushort y = 1025 % 8;
ulong y = 10250 div 8;
uint y = 1025 div 8;
byte y = 15 % 4;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla | čísla | dátové typy
Celé čísla bez znamienka v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk