Free Pascal - 8-bitove bezznamienkové číslo: byte

Dátový typ 8-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 8-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 255.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 255;
x:=5;           // x = 5
y:= 15 mod 4;    // y = 3
y := byte((x * y));  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
8-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk