Visual C++ - 8-bitove bezznamienkové číslo: unsigned char

Dátový typ 8-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 8-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 255.

unsigned char

Popis

 unsigned  char
Použitá kľúčové slová: unsigned char
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
unsigned char x=5;           // x = 5
unsigned char y = 15 % 4;    // y = 3
y = (unsigned char)(x * y);  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk