C# - 8-bitove bezznamienkové číslo: byte, UInt8

Dátový typ 8-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 8-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 255.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte

Príklady

C#

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
byte x=5;      // x = 5
byte y = 15 % 4;  // y = 3
y = (byte)(x * y); // z = 15

UInt8

Popis

 UInt8
Použitá kľúčové slová: uint8

Príklady

C#

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
UInt8 x=5;      // x = 5
UInt8 y = 15 % 4;  // y = 3
y = (UInt8)(x * y); // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
8-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk