Visual Basic - 8-bitove bezznamienkové číslo: byte

Dátový typ 8-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 8-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 255.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As byte=5           ' x = 5
Dim y As byte= 15 mod 4    ' y = 3
y = CByte((x * y))  ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
8-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk