8bitové bezznaménkové číslo: byte, UInt8, unsigned char, ubyte

Datový typ 8bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 8bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 255.

byte

Popis

 byte
Použitá klíčová slova: byte
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Pascal | Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Příklad

Možné použití 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
byte x=5;      // x = 5
byte y = 15 % 4;  // y = 3
y = (byte)(x * y); // z = 15

UInt8

Popis

 UInt8
Použitá klíčová slova: uint8
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
UInt8 x=5;      // x = 5
UInt8 y = 15 % 4;  // y = 3
y = (UInt8)(x * y); // z = 15

unsigned char

Popis

 unsigned char
Použitá klíčová slova: unsigned char
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Příklady

C

Možné použití 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
unsigned char x=5;      // x = 5
unsigned char y = 15 % 4;  // y = 3
y = (unsigned char)(x * y); // z = 15

ubyte

Popis

 ubyte
Použitá klíčová slova: ubyte
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As ubyte=5      ' x = 5
Dim y As ubyte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CUByte((x * y)) ' z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
8bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk