FreeBASIC - 64-bitové celé číslo: longint

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

longint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: longint

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345        ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))     ' z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk