64bitové celé číslo: long, Int64, longint, long long

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá klíčová slova: long
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá klíčová slova: int64
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Příklad

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
Int64 x= -82345;    // x = -82345
Int64 y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (Int64)(x * y);   // z = 1778981380

longint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: longint
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345    ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))   ' z = 1778981380

long long

Popis

 long long
Použitá klíčová slova: long
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;    // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);   // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk