Java - 64-bitové celé číslo: long

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long

Príklady

Java

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;        // x = -82345
long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);     // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk