Free Pascal - 64-bitové celé číslo: Int64

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

Int64

Popis

 Int64
Použitá kľúčové slová: int64

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;        // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));     // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk