C# - 64-bitové celé číslo: long, Int64

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long

Príklady

C#

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá kľúčové slová: int64

Príklady

C#

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
Int64 x= -82345;    // x = -82345
Int64 y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (Int64)(x * y);   // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk