Free Pascal - 64-bitove bezznamienkové číslo: UInt64, qword

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá kľúčové slová: uint64

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

qword

Popis

 qword
Použitá kľúčové slová: qword

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk