Visual C++ - 64-bitove bezznamienkové číslo: unsigned long long

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

unsigned long long

Popis

 unsigned  long  long
Použitá kľúčové slová: long unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
unsigned long long x=7001234;        // x = 7001234
unsigned long long y = 10250 / 8;    // y = 1281
y = (unsigned long long)(x * y);     // z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk