C# - 64-bitove bezznamienkové číslo: ulong, UInt64

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá kľúčové slová: ulong

Príklady

C#

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá kľúčové slová: uint64

Príklady

C#

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
UInt64 x=7001234;    // x = 7001234
UInt64 y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (UInt64)(x * y);   // z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk