Visual Basic - 64-bitove bezznamienkové číslo: ulong, UInt64

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá kľúčové slová: ulong

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá kľúčové slová: uint64

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As UInt64=7001234    ' x = 7001234
Dim y As UInt64= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk