Object Pascal - 32-bitové celé číslo: integer, longint

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

longint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: longint

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk