C - 32-bitové celé číslo: long

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

C

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
long x= -12345;          // x = -12345
long y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (long)(x * y);       // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk