Basic - 32-bitové celé číslo: long

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long

Príklady

Basic

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345          ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))       ' y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk