Free Pascal - 32-bitové celé číslo: longint

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

longint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: longint

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;          // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := longint((x * y));       // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk