Visual Basic - 32-bitové celé číslo: integer

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345          ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))       ' y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk