32bitové celé číslo: int, Int32, integer, long, longint

Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 32bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -2147483648 do 2147483647.

int

Popis

 int
Použitá klíčová slova: int
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

Int32

Popis

 Int32
Použitá klíčová slova: int32
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
Int32 x= -12345;     // x = -12345
Int32 y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (Int32)(x * y);    // y = 2666520

integer

Popis

integer
Použitá klíčová slova: integer
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET | Object Pascal | PHP

Příklady

Object Pascal

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

long

Popis

 long
Použitá klíčová slova: long
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | C | C++

Příklady

Basic

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345     ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))    ' y = 2666520

longint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: longint
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk