PHP - Negácia: !

Logický operátor negácia sa používá k určování opačné hodnoty. v našom prípade: pri pravdivé hodnoty výsledok je nepravda, a pri nepravdivom vstupu výsledok je pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informácie k tabuľke: a je vstup, x je výsledok

!

Popis

! par1
Použitá kľúčové slová: !

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
!$a
!$b && true
!(10 >$a || $a<5)

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
!$a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk