Free Pascal - Negácia: not

Logický operátor negácia sa používá k určování opačné hodnoty. v našom prípade: pri pravdivé hodnoty výsledok je nepravda, a pri nepravdivom vstupu výsledok je pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informácie k tabuľke: a je vstup, x je výsledok

not

Popis

not par1
Použitá kľúčové slová: not

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := not false; // a1 = true
a2 := not true; // a2 = false

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
not a
not b and true
not(10 >a or a<5)

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
repeat
  inc(i);
  if i=5 then
    break;
until not i <10;
not a
repeat dec(i) until not i > 0;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk