C - Negácia: !

Logický operátor negácia sa používá k určování opačné hodnoty. v našom prípade: pri pravdivé hodnoty výsledok je nepravda, a pri nepravdivom vstupu výsledok je pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informácie k tabuľke: a je vstup, x je výsledok

!

Popis

! par1
Použitá kľúčové slová: !

Vstup


Výstup

Príklady

C

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = !0; // a1 = true
a2 = !1; // a2 = false

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
!a
!b && 1
!(10 >a || a<5)

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
!a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk